Passats els efectes de la pandèmia, la Biblioteca de Sallent ha recuperat l’activitat habitual, amb un increment d’usuaris, ús dels serveis i activitats.

En acabar l’any, el 45% de la població de Sallent disposaven de carnet de la Biblioteca, 3.033 inscrits. D’aquests, 149 s’han inscrit aquest any, i 1.245 ha utilitzat algun servei (préstec o internet).

El 2022 la biblioteca va registrar 19.853 visites, que representa una mitjana de 71 persones per dia. En total es van fer 17.596 préstecs de llibres, revistes, vídeos i discos, uns 63 per dia.

Es van realitzar 98 sessions d’activitats, sobretot d’animació infantil i foment de la lectura (amb una participació de 1.579 assistents), 30 visites escolars i 7 exposicions.

Advertisement