En acabar el 2019, el 57% de la població de Sallent, és a dir 3.758 persones, disposaven de carnet de la Biblioteca, 129 dels quals es van inscriure aquest any.

L’any passat la biblioteca va registrar 26.334 visites, que representa una mitjana de 96 persones per dia. D’aquestes visites diàries, 23 van fer ús del servei de préstec, 7 van utilitzar els ordinadors públics d’internet i 8 es van connectar a la xarxa wi-fi. En total es van deixar 19.064 llibres, revistes, vídeos i discos en préstec, uns 70 per dia.

Es van realitzar 123 sessions d’activitats, sobretot d’animació infantil i foment de la lectura (amb una participació de 2.113 assistents), 48 visites escolars i 5 exposicions.