En acabar el 2018, el 55% de la població de Sallent, és a dir 3.655 persones, disposaven de carnet de la Biblioteca, 141 dels quals es van inscriure aquest any.

L’any passat la biblioteca va registrar 27.337 visites, el que vol dir que cada dia va rebre una mitjana de 102 persones. D’aquestes visites diàries, 22 van fer ús del servei de préstec, 9 van utilitzar els ordinadors públics d’internet i 9 es van connectar a la xarxa wi-fi. En total es van deixar 18.878 llibres, revistes, vídeos i discos en préstec, uns 69 per dia.

El 2018 va ser un any especial per a la Biblioteca, amb la celebració dels 100 anys de la inauguració de la Biblioteca Popular. Amb aquest motiu es va realitzar amb una exposició, una publicació i deu activitats (amb 2.769 participants), algunes molt nombroses, com el lipdup o els actes a l’Espai Cultural Fàbrica Vella.

En total es van realitzar 127 sessions d’activitats d’animació i foment de la lectura (amb una participació de 3.318 assistents), 42 visites escolars i 8 exposicions.