En acabar el 2017, el 56% de la població de Sallent, és a dir 3.678 persones, disposaven de carnet de la Biblioteca, 102 dels quals es van inscriure aquest any.

L’any passat la biblioteca va registrar 27.337 visites, el que vol dir que cada dia va rebre una mitjana de 101 persones. D’aquestes visites diàries, 22 van fer ús del servei de préstec, 9 van utilitzar els ordinadors públics d’internet i 11 es van connectar a la xarxa wi-fi. En total es van deixar 18.465 llibres, revistes, vídeos i discos en préstec, uns 68 per dia.

Es van realitzar 69 activitats d’animació i foment de la lectura, amb una participació de 1.097 assistents, a més d’exposicions i visites escolars.

Estadistiques