Com cada inici d’any la Biblioteca fa memòria i posa en xifres l’activitat de l’any anterior.

El 56% de la població de Sallent, és a dir 3.710 persones, disposen de carnet de la biblioteca, 148 dels quals es van inscriure l’any passat.

El 2016 la biblioteca va registrar 32.266 visites, el que vol dir que cada dia va rebre una mitjana de 111 persones. D’aquestes visites, un 22% van fer ús del servei de préstec, un 10% van utilitzar els ordinadors públics d’internet i un 12% van fer servir la xarxa wi-fi. En total es van deixar 19.949 llibres, revistes, vídeos i discos en préstec, uns 71 per dia.

Es van realitzar 53 activitats d’animació i foment de la lectura, amb una participació de 1.176 assistents, a més d’exposicions i visites escolars.

Estadistiques