La biblioteca, en la seva memòria anual, recull dades estadístiques sobre el seu ús. El 2014 la biblioteca va rebre 27.010 visites, amb una mitjana diària de 96 persones. D’aquestes visites 6.865 van fer ús del servei de préstec, 3.423 van utilitzar els ordinadors públics d’internet i 3.443 van fer servir la xarxa wi-fi. En total es van deixar 21.917 llibres, revistes, vídeos i discos en préstec, uns 78 per dia.

3.781 persones disposen de carnet de la biblioteca de Sallent, el 55% de la població, 141 dels quals es van inscriure aquest any.

Es van realitrzar 64 activitats d’animació i foment de la lectura, amb una participació de 1.341 assistents.